Når du skal besøge Klinisk Tandtekniker Irene Westergaard for 1. gang er der nogle ting du meget gerne må gøre på forhånd.
På den måde kommer vi hurtigere i gang med den egentlige behandling frem for at bruge tiden på at udfylde papirer!

Alle:

Folkepensionister:

  • Medbring dit helbredskort fra kommunen.
    – Jeg sørger for al kommunikation med kommunen.

Førtidspensionister:

  • Kontakt din sagsbehandler og få udleveret et økonomiberegningsskema. Sammen med mit overslag vil det udgøre grundlaget for beregning af tilskuddets størrelse.
    Læs også her